LetterSpinsels

Geschiedenis

Toen onze Spin een Cirkel was…

Door Barbara van Dijk

 

In 1993 richtte Rob de Vos vanuit het niets, via een oproep in de krant een schrijfgroep op die hij de Schrijfcirkel noemde. Hij kreeg al snel hulp van Guus Siebel, die handig was met DTP. Hij zorgde voor een clubblad. Na een jaar gaf hij er echter de brui aan. Omdat Rob zelf niks van DTP-en afwist, is hij toen losbladige afleveringen gaan maken met behulp van WordPerfect. Alle teksten, voor zover niet ingestuurd via een diskette, werden ingetypt door Jan Boonstra, die ook een nieuwsrubriek verzorgde. De opmaak van die losse bladen, genaamd Raakpunt, was naar de maatstaven van die tijd, heel redelijk in orde. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, werden de vellen niet gebundeld en in een omslag geniet. Het ging vooral om het geven van commentaren op elkaars werk, waardoor de kopij ook nog niet 'af' was en geschikt voor een blad.

  
Toen Rob eind 1994, begin 1995 toegang kreeg tot internet wilde hij meteen uitproberen wat internet voor amateurschrijvers kon betekenen. De eerste versie van de site die hij maakte, heette 'Raakpunt online'. Rond die tijd verscheen ook de stichting Schrijven op internet. (Toen heetten ze nog Lift en inmiddels heetten ze ook al geen Schrijven meer.) Die gingen zo'n beetje doen wat Rob van plan was en daarom begon hij met wat anders. Dat werd Meander. De raakpuntleden Wieny Curvers en Fred Dukker maakten deel uit van de redactie van Meander. In 1996 gaven ze een boekje uit met de titel Verhalenwedstrijd 1995/96 van De Schrijfcirkel met als thema Grens. Verder nog een Schrijfcirkeljaarboekje 1996 met bijdragen van o.a. Anita Lodewijks, Dirk Keijzer, Rob de Vos, Wieny Curvers en Kees van Rijn. 

 

De Schrijfcirkel werd tot begin 1997 geleid door Rob de Vos. Toen had Rob genoeg van zijn bestuurlijke functie, zei De Schrijfcirkel vaarwel en richtte zich verder op Meander, de digitale literaire krant. Peter werd onze clubleider of zoals hij het zelf gekscherend noemde, 'de directeur'. Voorzitter, redacteur, penningmeester, secretaris, kortom alles-in-één. Wat een klus moet dat zijn geweest. En wat een werk heeft hij door de jaren heen voor onze club verzet. Om maar eens wat te noemen: Toen Anneke Blok wegens tijdgebrek ophield met het becommentariëren van steeds vier verhalen middels haar Blok-noten, maakte Peter samenvattingen van de gegeven reacties, hij schreef de voorlopers van de SAP-jes, toen nog Kleppen genaamd als woordspeling op Klap-pen, (de latere naam) en hij deed dit desnoods vanaf zijn vakantieadres. 

 

Geen zee ging hem te hoog, want hij schreef ze zelfs vanaf een boot. Daarnaast typte hij veel verhalen over, op de valreep als het moest, en stoeide later met de eerste scanner. Hij spande zich in voor ledenwerving en stortte zich op het maken van een website. In die tijd schreef hij zelf ook nog en stond hij een paar maal dubbel of driedubbel in de topzes. Zonder zijn onvolprezen inzet waren we vast niet wat we nu zijn. Een actieve club met een vaste kern trouwe schrijvers. Dat mag wel eens gezegd worden. 

 

Zijn greep naar de macht in 1997 ging erg abrupt, tijd om zich voor te bereiden en in te werken was er nauwelijks. Tot die tijd werden de verhalen losbladig doorgestuurd. Peter begon met bundelen en nieten, inclusief omslagbladen. Als dank zegden zo’n tien leden op. Pas later begreep hij dat de sjeu er een beetje af was bij De Schrijfcirkel en velen grepen de wisseling van '97 dan ook dankbaar aan om afscheid te nemen. Maar Peter zag kans om de vereniging nieuw leven in te blazen. We gingen verder onder de naam De Klap-pen. Aan het eind van 1997 was het ledenaantal flink gestegen; o.a. door de komst van Esther Groesz en Tjebbe van Dijk stond de teller bij begin van het nieuwe jaar op 25 leden

 

Ruim zes jaar werd de club op koers gehouden door de bezielende eenmans-aansturing van Peter. Hij zag kans om de boot drijvende te houden, ook in woelig water. De leden dachten actief mee en kwamen ook toen al met op- en aanmerkingen. Over de inhoud van één verhaal ontstond een discussie die de boot even deed schommelen. Pas in de zomer van 2003 stapte Barbara als matroos aan boord. Een van de eerste taken die ze van de stuurman overnam, was het overtypen op de computer van de handgeschreven en machinaal getypte verhalen. Een van de leden van toen had de gewoonte zijn kopij op de valreep per post in te leveren en het toeval wilde dat juist het handschrift van deze man uit krabbeltjes bestond die met een vergrootglas ontcijferd moesten worden.  

 

Hoe het verder stroomde…

 

1997 

Vanaf juli-aug wordt het aantal commentaren bijgehouden, de telling verloopt per gegeven commentaar ongeacht de lengte. Becommentariëren gaat nog met de hand op meegestuurde gelinieerde formuliertjes die ook weer per post teruggestuurd worden en door Peter na telling en globale lezing, verzameld en bij de nieuwe Klappen worden gevoegd. Het overtypen van kopij vergt veel tijd, zeker bij een ledenaantal van 25 en een flatscanner doet dan ook zijn intrede. Een noviteit waarvan de functionaliteit wat tegenvalt. Eind van dat jaar krijgt de Klappen een eenheid in lay-out en lettertype. 

 

1998 

Maart-april krijgt ook de cover van De Klappen een nieuwe lay-out en begint Anneke Blok met het geven van summiere, doch deskundige commentaren in de (letterlijke) vorm van Blok-noten die op de achterkant van de Klappen worden gezet. Op zondag 20 september wordt er een eerste - en zoals later zou blijken, enige ledenontmoeting georganiseerd die plaatsvindt bij Dirk Keijzer thuis in Krimpen a/d IJssel.

 

Geheel per ongeluk dat jaar was het die dag mooi weer zodat we in de tuin konden zitten en onze 'directeur' de reis vanuit Rotterdam per tweewieler maakte. Dat er op de route gebruik gemaakt moest worden van een pontje, betekende voor onze stuurman zoals verwacht geen belemmering. Onder het genot van koffie of thee met heerlijke zelfgebakken bramentaart werd er over de voortstroming van de vereniging gepraat. Om het vele werk van Peter wat te verlichten, komt iemand met het voorstel om de Klappen 4 i.p.v. 6 keer per jaar te laten verschijnen, maar Peter vindt dat niet nodig en de huidige verschijningstermijn blijft ongewijzigd. De dag wordt besloten met een maaltijd van de afhaalchinees. 

 

1999 

Het competitie-element doet zijn intrede. Een puntentoekenningsmethode wordt opgesteld en ingevoerd, inclusief een handvat met beoordelingsaspecten. In maart wordt om economische reden overgegaan op een tekstindeling in kolommen. Op 19 september komen enkele leden samen in Spijkenisse. Daar wordt de 2e Zuid-Hollandse schrijfdag gehouden. De enkele leden die op kwamen dagen, volgden in de ochtend een schrijfcursus, ’s middags werd in een apart hoekje van De Stoep, het gebouw waar de schrijfdag werd gehouden, met elkaar gepraat en ’s avonds was er een diner, waar volgens de notulen niemand van ons aan deelnam. Eind van het jaar volgt de eerste topzes-beoordeling door Hans ter Mors van BSN. 

 

2000 

Een nieuwe eeuw, een nieuwe naam. Vanaf nu gaan we verder als Woordenstroom, een naam die de meeste stemmen kreeg van de geopperde namen. Het aantal leden is gedaald tot een dieptepunt van 10. We moeten zien dat we meer bekendheid krijgen. Peter werpt zich op als webmaster en maakt en lanceert voor de vereniging een eigen website en e-mailadres. 

De website is nu nog een homepage, zo’n site die providers gratis ter beschikking stellen aan hun klanten. De beginfase van de website is vooral een kwestie van ervaring opdoen en nadenken over wat er mogelijk is met internet en wat daarvan interessant kan zijn voor een schrijfclub. In ons geval betekent dat in de eerste plaats de mogelijkheid om wat aan onze naamsbekendheid te doen, laten zien wie we zijn en daarmee proberen nieuwe leden aan te trekken.

Wegens tijdgebrek stopt Anneke Blok met het geven van commentaren. Om leden te stimuleren tot het geven van opbouwende kritiek komt er een voorstel bovendrijven: aan de hand van het aantal geleverde commentaren kunnen verhalenschrijvers pagina's 'verdienen' die recht geven op publicatie van eigen werk. Niet iedereen is even bekwaam in het geven van feedback en dit voorstel haalt het dan ook niet. 

 

2001 

Geen spectaculaire gebeurtenissen dit jaar. Misschien toch even het vermelden waard is dat Barbara lid wordt, na jaren met-Tjebbe-meelezend lid te zijn geweest. 

 

2002 

Start van de doorlopende schrijfwedstrijd op Internet wat al vlug een succes blijkt te zijn. Het succes van de wedstrijd is vooral te danken aan de gratis BSN beoordeling die elke 2 maanden wordt uitgeloofd aan de beste inzender. Behalve het winnende verhaal en de beoordeling daarvan door BSN, worden ook de beste andere verhalen van elke wedstrijdronde geselecteerd en op de site geplaatst. Hierdoor wordt de site zelf ook weer aantrekkelijker, wat weer leidt tot een natuurlijke groei van betere verhalen en gedichten.

In maart verschijnen er op verzoek profielschetsen van de leden. Doordat steeds meer leden over een eigen e-mailadres beschikken, ontstaat er zoetjesaan ook buiten WS om een onderlinge uitwisseling. Eind december wordt er voor de eerste keer door BSN aan de beste schrijver uit de winnaars van de topzes de BSN literatuurprijs (2002) toegekend. De virtuele bokaal gaat naar Barbara. 

 

2003 

Barbara gaat Peter ondersteunen met het redactionele werk. Als eerste neemt ze de opmaak van de WS over, dus ook het overtypen van de kopij. De BSN literatuurprijs (2003) gaat dit jaar naar Anita. De internetwedstrijd is een succes en zoals gehoopt trekt het nieuwe leden aan. Enkele winnaars besluiten lid te worden. Barbara wordt mede-jurylid. Peter let vooral op de inhoud, Barbara op de technische uitvoering en deze formule blijkt goed te werken. De betere schrijvers worden er zonder al te veel moeite uitgepikt en het aantal inzenders neemt gestaag toe. 

 

2004 

Geen recordaantal maar wel een verheugend aantal nieuwe leden dit jaar van 5, de internetsite gaat duidelijker zijn vruchten afwerpen als het gaat om ledenwerving. Verder stroomt de boot dit jaar in rustig water. Het gaat goed met de club, het niveau van de schrijvers stijgt zienderogen en het geven van commentaar gebeurt op grotere schaal. De BNS literatuurprijs moet aan het eind van het jaar gedeeld worden omdat de keuze tussen de toppers te moeilijk is. Johan Poel, een voormalig WS-internetwinnaar met het verhaal 'De Winterschilder' debuteert met een verhalenbundel, natuurlijk heel leuk voor hem maar ook een opsteker voor de jury en de club. 

 

2005 

Dirk Keijzer en Bas Dijkhuizen verlaten de club. Omdat zij de laatste leden waren die geen e-mailadres hadden, geeft dit Peter de mogelijkheid om de commentaren voortaan per e-mail te verzenden. Hun vertrek betekent ook het einde van het overtypen van kopij. Er is dit jaar ook een romantisch hoogtepunt. In juni stappen Tjebbe en Barbara in het huwelijksbootje. Een aantal leden reist af naar Walcheren om getuige te zijn van dit schrijvershuwelijk. De cover van de schriftelijke WS is voor deze gelegenheid romantisch uitgevoerd in full color.  

Niet alleen het aantal leden is gegroeid tot het maximaal werkbare in de huidige vorm (15 en dus een ledenstop) ook inhoudelijk groeide WS. Zaten we een paar jaar geleden op gemiddeld 20 pagina's, ondanks invoering van ruimtebesparende kolommen en dit jaar een kleiner lettertype, is dit bijna verdubbeld. Ook wordt er intensiever beoordeeld, een ontwikkeling die we natuurlijk toejuichen en zoals bleek uit een inventariserende rondvraag, door de meeste leden als belangrijkste element van onze club wordt gezien. We gaan dit jaar over van punten op (rapport)cijfers. Dus geen tienden meer achter de komma, maar halven. 

 

Er blijken nogal wat leden te zijn die werken aan een roman, biografie of familiekroniek. Een aparte manuscriptenbeoordelingsgroep binnen WS lijkt een leuke optie, maar komt niet van de grond. De behoefte en wil zijn er wel, maar de tijd ontbreekt. Besloten wordt om leden twee keer per jaar extra ruimte te geven voor het publiceren van een (deel) uit een langer verhaal. De virtuele BSN-trofee gaat dit jaar naar Joost Nillissen. 

 

2006 

Omdat de grootte van de gegeven commentaren nogal uiteenloopt; van enkele regels tot meerdere pagina's, zal Peter vanaf nu het aantal pagina's gegeven commentaren gaan bijhouden. Er wordt een kostenbesparende overstap naar kopiëren in Vlissingen gemaakt en er loopt een discussie over het wel of niet openbaar maken van de gegeven cijfers. Na langdurig en wijs beraad wordt besloten om de cijfers niet openbaar te maken. Omdat vorig jaar de top-zes bezet werd door maar drie schrijvers met ieder twee verhalen, worden de regels voor het winnen enigszins aangepast zodat meer leden kans maken op een beoordeling van BSN én omdat diversiteit voor de commentaren interessanter is. In mei is er de rentree van Anneke Blok die de winnende verhalen van de tussenronde gaat beoordelen. Een tweede WS-internetwinnaar debuteert, Bettina Drion die bij ons in 2005 een ronde won met 'Ontspoord'. Het aantal inzendingen voor de wedstrijd blijft groeien, het breekpunt voor wat de jury kan behappen komt langzaam dichterbij. Barbara en Peter beoordelen samen de proza-inzendingen, de poëzie-inzendingen doet Barbara alleen en dat wordt een beetje te veel. Er wordt uitgekeken naar een nieuw jurylid voor de poëzie en deze wordt gevonden binnen de eigen gelederen. Veerle van Damme gaat deze taak op zich nemen. In november krijgt zij versterking van Frouke Arns, Barbara wil zich na het inwerken van Frouke terugtrekken als poëziejurylid. Met enige trots kunnen we dit jaar vermelden dat voor de 3e keer een WS-internetwinnaar de weg naar een uitgever heeft gevonden. Nicolet Steemers die wij kennen van 'De zwarte map.'

 

Ook onze leden Joost Nillissen en Daan Kolthoff, beiden ook eerder internetwinnaars, zijn in de wolken. Hun manuscripten vinden langzaam maar zeker hun weg naar een uitgever. Wij gaan over naar een iets andere koers. Om teleurstellingen van beide kanten te voorkomen wordt aan geïnteresseerden in een lidmaatschap gevraagd eerst wat eigen werk ter beoordeling in te zenden. Op de site staat nu ook dat we een vereniging zijn voor gevorderde schrijvers. Margareta Keijser, geroemd als literair talent, wint dit jaar de virtuele bokaal van BSN.

 

2007 

Het aantal internetwedstrijdinzenders is het magische getal van 100 allang gepasseerd en opvallend is dat het niveau van de verhalen mede lijkt te stijgen. Omdat appels en peren moeilijk te vergelijken zijn en de begroting vooral wegens besparing op de kopieerkosten, de financiële ruimte biedt, wordt met ingang van 1e wedstrijdronde 2007, de proza en poëzie gescheiden met voor iedere categorie een eigen winnaar. Helaas moet Frouke na één ronde stoppen wegens tijdgebrek en kon Veerle dit gat door gezondheidsproblemen lastig opvangen. Er zal opnieuw gezocht moeten worden naar een competent jurylid en gelukkig wordt die gevonden. Tot onze vreugde en opluchting neemt vanaf de 3e ronde Elma Lindenbergh deze moeilijke taak op zich. 

Begin 2007 wordt de website verhuisd en daarbij opgewaardeerd van homepage naar een officieel geregistreerde plek op het world wide web. Prettige bijkomstigheid van de nieuwe plek is de mogelijkheid om de bezoekersaantallen te raadplegen, waardoor we de populariteit van de site in de gaten kunnen houden.

De verhuizing gaat echter niet zonder slag of stoot en dat betekent enige hoofdbrekens voor Peter die tot in de nachtelijke uren aan het werk is. De domeinnaam Woordenstroom.nl blijkt al geclaimd te zijn door een datingbureau, wat overblijft is Woordenstroom.org. Kennelijk weten wedstrijdinzenders de plek niet zo goed te vinden, want het aantal inzendingen loopt drastisch terug. De links naar WS moeten natuurlijk ook overal aangepast worden en met name bij Club Schrijven online, werkt deze link lange tijd niet, wat mede een oorzaak kan zijn. De tijdelijke stop voor poëzie, werkt natuurlijk ook niet stimulerend, maar langzamerhand wordt de site weer drukker bezocht. Van gemiddeld zo'n 30 bezoekers per dag in januari naar ruim 60 bezoekers gemiddeld per dag in april. 

 

2008 

Met ingang van het nieuwe jaar stopt Hans ter Mors van BSN met het becommentariëren van de eindejaarstopzes en de winnende internetverhalen. Wij betreuren dat, maar zijn hem ook dank verschuldigd voor alles wat hij ons geleerd heeft. Gelukkig hebben we snel een nieuwe beoordelaar gevonden in Gerard Klappers. 

Elma Lindenbergh krijgt versterking van de poëziejury, voortaan zal zij samenwerken met Anna Sterk. De virtuele bokaal van 2008 gaat wederom naar Margareta Keijser.  Gerard Klappers kiest uit de topzes haar verhaal Glad water als allerbeste van 2008.

 

2009 

Tegen 1 mei kondigt Peter Overduin aan dat hij zich wil afscheiden van de schriftelijke tak van Woordenstroom. Hij gaat in z'n eentje digitaal verder met de website en de internetwedstrijden. Daartoe neemt hij de naam Woordenstroom en de website met zich mee. 

De schriftelijke tak gaat vanaf die datum verder op dezelfde voet, maar met een nieuwe naam: LetterSpinsels. Anita Lodewijks en Margareta Keijser melden zich aan als nieuwe bestuursleden, een versterking waar de leden, maar vooral ook Barbara van Dijk heel blij mee is. Simon Peter Been opent een nieuwe website genaamd Letterspin waar LetterSpinsels onderdak vindt. Een deels nieuwe leiding en 6 nieuwe leden maken dat ons schrijverscollectief bruist als de branding. 

 

2010 

Na jaren van 6 uitgaven per jaar, gaat LetterSpinsels over naar 4 uitgaven per jaar, dit omdat veel leden kampen met tijdgebrek. Meer tijd om een verhaal te laten rijpen en verhalen te voorzien van opbouwende feedback zal de kwaliteit ten goede komen, is de verwachting. Na het onfortuinlijke overlijden van Gerard Klappers neemt Natasza Tardio de beoordelingen op zich.

 

2011 

Dit jaar is er actief geschreven en beoordeeld. Het niveau van beoordelen is duidelijk gestegen. Ook zijn er individuele schrijfsuccessen behaald. Twee leden zijn weggegaan om zich volledig op hun boek in wording te richten.

 

Tjebbe van Dijk heeft helaas moeten besluiten zijn lidmaatschap  op te zeggen en daarmee moest hij zijn taak als beheerder van feedback en cijfers overdragen. Ook Margareta Keijser beëindigt eind dit jaar haar deelname. Daardoor kan ze het penningmeesterschap niet langer uitvoeren en kwam haar plaats in het bestuur vacant. Tjebbe en Margareta hebben hun taken altijd zorgvuldig uitgevoerd en wij zijn hen daar dankbaar voor.

Al hun taken zijn overgenomen door Wim de Groot en hij neemt ook de bestuursplaats van Margareta in. Een woordje van lof voor onze nieuwe penningmeester, bestuurslid en feedbackbeheerder, die meteen al volop meedenkt en meedoet, is hier dan ook zeker op zijn plaats.

 

Er zijn twee nieuwe leden, die een waardevolle aanwinst voor ons collectief kunnen zijn. Momenteel - aan het eind van het jaar - zijn er nog twee plaatsen vrij.

De topzeswinnaars die in 2011 boven kwamen drijven als kandidaten voor de LS trofee zijn: Barbara die - en dat is nog nooit voorgekomen, met alle vier haar verhalen bovenaan geëindigd is, maar uiteraard maar met één verhaal mee kan doen, Rijk, Anita, Sandra, Ate en Fred R.

Ate Vegter is met zijn verhaal 'zuster' door Natasza Tardio uitgeroepen tot jaarwinnaar: 'Deze schrijver weet een bepaalde subtiele spanning op te roepen in zijn verhaal, zonder dat er iets heel 'groots' of 'spectaculairs' plaatsvindt. Hoewel het verhaal zeker interessant is, begint het kalmpjes, om vervolgens het verhaal met een prachtige eindzin af te sluiten. Een waardoor het hele verhaal en de hele situatie of mogelijke situatie nogmaals door het hoofd van de lezer schiet. Knap gedaan.'

2012

Omdat het ledenaantal wat terugliep, kwam penningmeester Wim op het idee om een schrijfwedstrijd te organiseren. Dat werd een groot succes. We ontvingen 74 inzendingen, waarvan er verrassend veel een hoge kwaliteit hadden. Barbara en Wim hebben alle verhalen voorzien van een juryanalyse, waarna Anita - die vanwege privéomstandigheden helaas minder tijd kan vrijmaken voor LS dan ze graag zou willen, haar licht heeft laten schijnen over de genomineerde verhalen.

Barbara heeft vervolgens een samenvatting gemaakt van de jurybevindingen en de genomineerde verhalen voorzien van feedback. Omdat Simon en Ate aangaven dat ze eind 2013 hun lidmaatschap gaan beëindigen, konden we wel wat nieuw bloed gebruiken. Vijf schrijvers met een goede schrijfvaardigheid gingen in op onze uitnodiging om lid te worden en een vond ons zelf. Waardevolle nieuwkomers, die hopelijk mettertijd met een verse blik en vanuit hun eigen kennis en inzichten ook naar onze verhalen zullen gaan kijken.

Natasza heeft het winnende wedstrijdverhaal Goede buren van Lotte van Limburg gratis voor ons beoordeeld (waarvoor dank!) Ook Barbara heeft het winnende verhaal voorzien van feedback zodat Lotte al een beetje een idee kreeg van wat ze bij ons kan verwachten. En ze heeft er zin in! 'Goede buren was mijn eerste verhaal en dat maakt het dus extra waardevol voor mij om zoveel feedback te krijgen. Daar zal ik zeker mijn voordeel mee kunnen doen bij volgende schrijfsels,' aldus Lotte.

Na het afronden van de LS-wedstrijd heeft Wim met gemengde gevoelens zijn taken neergelegd en is hij ook niet langer lid meer. We willen hem hartelijk bedanken voor alles wat hij voor ons collectief gedaan heeft en wensen hem veel plezier bij zijn verdere schrijfactiviteiten.

We zijn heel blij dat Mia reageerde op onze oproep voor een nieuwe penningmeester ('Omdat ik niet wil dat LS zou verdwijnen.') en meteen met grote inzet haar schouders onder het beheer van onze schatkist zette. Mia, van harte welkom aan het roer!

De eindejaarstopzes. Fred R. is dit jaar bovenaan geëindigd, van harte gefeliciteerd! Aan Natasza nu de eer of lastige taak om uit de zes toppers (Fred, Barbara, Anita, Simon, Sandra en Arie) de LS jaarwinnaar van 2012 aan te wijzen.

2013

Omdat onze webmaster Simon ons eind dit jaar gaat verlaten, zochten we iemand die de website voor ons gaat beheren. Dat Sandra een nieuwe en nog mooiere website voor ons wilde bouwen en beheren, kwam ook als een geschenk! Begin maart 2013 ging de website de lucht in en zeg nou zelf: is het geen plaatje?

LetterSpinsels begint 2013 met een ledenaantal van 17. Twee extra omdat Ate en Simon ons aan het eind van dit jaar gaan verlaten. Al vlug meldde zich nog iemand die geïnteresseerd was in een lidmaatschap en die met haar verhalen door de ballotage kwam. Wij konden haar alleen aanbieden om op een wachtlijst gezet te worden, waarbij ze de LS digitaal zal ontvangen. Henny ging op dit aanbod in. Zodra er een plaats vrijkomt, zullen we haar als proeflid welkom heten.


Snel zoeken