LetterSpinsels

Uitgeverij De Klimmende Ster

klimmende ster logo

Over de Klimmende Ster

De Klimmende Ster is ontstaan in 2011 nadat het project ‘De Zeeuwse bundel’ als geslaagd kon worden beschouwd. Om vervolgprojecten te kunnen bekostigen, is een webwinkel opgezet waar de deelnemende auteurs een verkoopplek konden vinden voor hun uitgaven. De oprichtster hoopte dat deze auteurs zouden doorgeven dat hun boeken bij De Klimmende Ster te koop zijn. U begrijpt misschien het idee. Het is heel lastig om als auteur tussen alle bekende werken op te vallen. We hebben allemaal een brandende ster in ons. De ster is het symbool voor het talent voor, in dit geval, het schrijven van een verhaal. We rijzen niet. Daar is geen inspanningvoor nodig. Nee, we klimmen. Stap voor stap, treetje voor treetje naar de top. Die ster wordt omhoog gebracht door een duwtje in de rug van de auteur en het trekken van De Klimmende Ster. Het is de bedoeling dat de ster op zo’n hoogte komt, dat iedereen hem hier zal zien schijnen. Samen sterk! 

Werkwijze uitgeverij De Klimmende Ster

De Klimmende Ster onderscheidt zich door de auteur alle kansen te geven om het manuscript te perfectioneren. De begeleidingis intensief en persoonlijk. Er wordt gevraagd om het manuscript per post te versturen, waarna het snel bekeken wordt. U krijgt het per post teruggestuurd voorzien van opmerkingen die bedoeld zijn om het verhaal te perfectioneren. De vragende vorm die gebruikt wordt om de suggesties aan te geven, is bedoeld om de auteur te laten nadenken over wat hij/zij opgeschreven heeft. Hierdoor kan er beweging komen in het schrijfproces wat het manuscript ten goede kan komen. Gelet wordt op de commerciële waarde van een verhaal. Ziet De Klimmende Ster een ingang om dit verhaal aan een groot publiek te kunnen introduceren, dan zal een contract worden aangeboden. Het commerciële is belangrijk omdat de kosten van het produceren terugverdiend moeten worden alvorens te kunnen overgaan op het uitbetalen van royalty's. Als de ingang niet direct zichtbaar is, onderzoekt De Klimmende Ster demogelijkheden of wordt er met de auteur gesproken overeen aangepaste koers waar wel een ingang voor te vinden is.

De Klimmende Ster heeft een brede interesse. Poëzie valt hier niet onder. De kennis hiervoor is niet aanwezig om dit goed te kunnen beoordelen.

Bij het beoordelen let De Klimmende Ster vooral op de volgende onderdelen: Schrijftechniek en spelling. Is het boeiend. Kan de lezer zich identificeren met de personages. Is het verhaal, zijnde plotlijnen, locaties, tijdsverlopen, goed te volgen. Is na afloop de cirkel weer rond.

Na correctie volgt een tweede ronde waarbij de puntjes op de i gezet worden, ook taalkundig en de herschreven passages worden nauwkeurig bekeken. Omdat het veel tijd kost, houdt De Klimmende Ster het bij die twee rondes. De uitgeverij werkt met een vormgever, maar deze laat u de vrijheid voor eigen inbreng bij de keuze van een coverfoto en/of lettertype. De Klimmende Ster streeft naar een kwalitatief goed eindproduct, waarbij de drukkosten zo laag mogelijk worden gehouden, zodat uw boek aantrekkelijk geprijsd op de markt verschijnt.

Mocht de drukker die gebruikt wordt niet aan de wensen van de auteur kunnen voldoen, dan wordt naar een andere oplossing gezocht. De verhouding van de kosten en opbrengst van het boek worden besproken met de auteur.

Het lijkt me fijn om met topauteurs van LetterSpinsels samen te kunnen werken. De auteurs die hierbij aangesloten zijn, kunnen over het algemeen al goed schrijven. Er hoeft dus geen tijd verspild te worden aan het eruit ziften van spellings- en stijlfouten. Er kan direct gewerkt worden aan het perfectioneren van het verhaal. Let wel: ik sta open voor heel veel.

Om te voorkomen dat een auteur met dit gecorrigeerde manuscript naar een andere uitgever gaat, worden voor deze twee rondes kosten in rekening gebracht. Deze zullen worden verrekend met de productiekosten als het boek door De Klimmende Ster wordt uitgegeven.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.deklimmendester.nl

Over de oprichtster

Fiona Hack (1972) heeft de liefde voor boeken met de paplepel binnengekregen. Ze gebruikte het lezen als overlevingsstrategie. Wegdromen in een wereld waarin je zelf de held kunt zijn.

In haar volwassen leven werd ze lid van een improvisatietheaterclub. Hier moest ze ter plekke verhalen bedenken. Dit bouwde ze uit tot het opschrijven van sommige van die verhalen. Uiteindelijk volgde ze een schriftelijke cursus ‘creatief schrijven’. Ze werd verder gestimuleerd tot het schrijven van twee kinderboeken: De wens- Bolajunior en Onrust in het bos- Freemusketeers. Ze schreef ook zes toneelstukken.

Uiteindelijk wilde ze haar passie delen. Ze wilde meer mensen ontmoeten met dezelfde hobby. Het resultaat was; twee verhalen- en een gedichtenbundel voor volwassenen en een kinder- en een puberbundel. Daarin staan o.a. verhalen van LS-schrijvers Barbara, Muriam, Jan, Tjebbe en Lutgarde.

Zo kwam zij in aanraking met Barbara Joy die haar een stukje uit haar roman stuurde. Dankzij haar vertrouwen en positieve reacties op de suggesties van Fiona gaat ze nu door het leven als 'mevrouw Arendsoog'. Daar is ze super trots op!


Van Barbara Joy

Ik wil hier graag op inhaken door iets weer te geven van mijn samenwerking met 'mevrouw Arendsoog'. Die verdiende benaming zegt iets van haar nauwkeurige kijk naar de tekst, er ontgaat haar bijna niets en dat is heel prettig. Dat geeft je binnen het spannende proces het vertrouwen dat je werk bij haar in goede handen is. Ze heeft ook een kundige kijk op de markt en wat lezers van nu willen. Wat ook aan haar opvalt is haar enorme inzet, ze doet er alles aan om samen met jou je droom te laten uitkomen en daarbij komt ze haar beloftes na. Ik prijs me dan ook gelukkig dat Fiona 'mijn' uitgever wilde zijn!

Barbara.

Snel zoeken