LetterSpinsels

Topverhalen 2016

2016

De beste verhalen per uitgave 2016Uit elke kwartaaluitgave van LetterSpinsels wordt het beste verhaal gekozen (op basis van de puntentelling). Dat verhaal wordt beoordeeld door Anneke Blok. Onderstaand de winnende verhalen inclusief beoordelingen.


1e kwartaal      Getekend, Barbara Joy
2e kwartaal      Samen, Anita Lodewijks
3e kwartaal      Vol van Maan, Sandra Bernart
4e kwartaal      Tastbare herinneringen, Monique Cunnen

Aan het eind van elk jaar worden de zes beste verhalen van het gehele jaar gekozen en beoordeeld (maximaal 1 verhaal per schrijver). Deze beoordelingen geschieden door Fiona Hack. De volledige beoordelingen staan onder aan deze pagina. 

De top 6 van 2016 

 

  1. Getekend  / Barbara Joy 
  2. Samen / Anita Lodewijks 
  3. Vol van maan / Sandra Bernart 
  4. Houvast / Milly Born
  5. Korenveld met kraaien / Lotte van Limburg
  6. De nieuwe buurman  /  Monique Cunnen

 

Bekijk hier de volledige lijst van 2016

Samen van Anita Lodewijks ontvangt de Letterspinsels Literatuurprijs 2016!


Beoordeling eindejaar­stoppers 2016 door Fiona Hack van uitgeverij De klim­mende ster


Ik heb met veel plezier de verhalen gelezen. Ik vond het heel moeilijk. Voor elk verhaal is wel iets te zeg­gen. Uiteindelijk koos ik voor Anita Lodewijks met haar verhaal Samen. Van harte gefeliciteerd!


Getekend / Barbara Joy

Weer een mooi verhaal van Barbara die met humor een serieus onderwerp bespreekt. Een man die zijn dochter vertelt door welke gebeurtenissen hij de wereld anders is gaan zien. Traumatische ervaringen die hij nu onbe­wogen vertelt, maar die zijn dochter een nieuw inzicht geven. De wonden zijn er, de littekens blijven voel­baar, maar er is een ingang gekomen voor verwerking. Vooral het laatste gebaar dat vader de tekening van zijn achterkleindochter zorgvuldig ophangt is hier een teken van. Ook de toon van de dochter is veranderd. Hier heeft de titel twee betekenissen; getekend door het leven en de tekening van de kleindochter.


Samen / Anita Lodewijks

Wat ik heel knap vind aan dit verhaal is dat de dialo­gen het verhaal vertellen. Er is nauwelijks extra uitleg nodig. Door zorgvuldig uitgekozen woorden wordt alle informatie gegeven die voor een lezer belangrijk is om het verhaal te kunnen volgen en een indruk van de per­sonages te krijgen. Verder is het zeer herkenbaar. Het overkomt steeds meer ouderen dat een partner naar een verzorgingshuis moet en dat de ander alleen achter­blijft. Ze proberen het vaak zo lang mogelijk uit te zin­gen, tot het echt niet meer gaat. Heel lief en aandoen­lijk worden de personages neergezet. Als lezer leef ik helemaal met de personages mee.


Vol van Maan / Sandra Bernart

De synopsis van Sandra's tweede roman is intrigerend. Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat. De eerste vier hoofdstukken maken enorm nieuwsgierig naar hoe Laurens het uit gaat houden met de vrij dominante Maan. Het lijkt alsof Laurens het onderwerp is die de hypothese: Alle mannen zijn onbetrouwbare honden! moet gaan bewijzen. Ik ben benieuwd wat de eindcon­clusie voor Maan zal zijn. Verder is duidelijk dat Lau­rens, maar ook Timo, zichzelf zullen tegenkomen.  Zal Laurens kunnen losbreken van het juk van een domi­nante vader? Nogmaals, ik ben heel benieuwd.

Ik heb wat kleinigheden gevonden in de tekst. Vooral de reden van deze wedstrijd zou wat extremer kunnen.

Liften naar Lissabon is vrij extreem en onzeker. Je kunt er wel drie weken over doen om er te komen en dat allemaal voor nog eens weekend weg? Misschien dat er daarom weinig gegadigden zijn? Dat is mogelijk iets om over na te denken. De paar kleinigheden heb ik in de tekst aangegeven.


Laat nooit los / Houvast / Milly Born

Ook deze start van een roman maakt me erg nieuws­gierig. Hoe zit het nu allemaal? Het doet me denken aan een psychologische thriller. Ik vraag me af waar-om de auteur voor twee landen heeft gekozen. Italië en Nederland. Ik ben benieuwd of de noodzaak in de loop van de roman duidelijk gaat worden. Heeft Italië een bepaalde functie? Omdat er veel gewisseld wordt van taal is het belangrijk dat dit niet zomaar ge­beurt, maar voor het verhaal een functie heeft. Het schakelen tus­sen de verschillende talen is op zich niet moeilijk, maar haalt de vaart er een beetje uit. Ik heb een klei­nigheidje gevonden en aangegeven in de tekst.


Korenveld met  kraaien / Lotte van Limburg

Een mooi verhaal dat met gemak naast het originele schilderij in het museum thuishoort. Het geeft een mooie analyse van de gemoedstoestand - volgens de auteur, van Vincent van Gogh tijdens het schilderen van dit schilderij.


De nieuwe buurman  / Monique Cunnen 

Een geweldig verhaal over de onwetendheid en angst voor het onbekende, zoals sommige mensen hebben bij immigranten. Volgens mij heeft Monique weleens eer­der een verhaal hierover geschreven.

Het mooie aan dit verhaal vind ik dat het kind open­staat voor contact, maar door de negatieve reactie van moeder angstig is op het moment dat hij de nieuwe buurman van dichtbij ziet. Het blijkt natuurlijk een heel aardige man te zijn die gewoon Nederlands spreekt.

Verder geeft het een beeld van hoe men binnenshuis over immigranten/asielzoekers kan spreken. Aan de ene kant denk je dat men in Nederland beter weet. Aan de andere kant kom ik mensen met dit soort vooroor­delen regelmatig tegen.

Een week geleden wachtte ik op een patiënte (ik werk als fysiotherapeut in een praktijk) die sinds twee jaar in Nederland woont en vanuit Syrië is gevlucht. Zij spreekt heel goed Nederlands. Naast haar zat een ou­dere heer die dacht haar positieve aandacht te geven en begon half in het Engels, half in het Nederlands met haar te praten over dat de taal spreken belangrijk is. Zij glimlachte charmant en antwoordde in het Nederlands. Ik heb haar maar snel naar binnen geroepen.

Fiona Hack